När två sidor blir en

Först när jag kan acceptera hela mig och använda mig av alla mina egenskaper och erfarenheter i balans blir jag hel och kan uppfylla min dröm.

Jag har i tidigare inlägg skrivit om balans och att jag har hittat fördelar med egenskaper jag tidigare hade sett som nackdelar. Att det bara handlar om att använda egenskaperna balanserat. Att det t.ex. är viktigt att min omtanke om andra och viljan att göra ett bra jobb inte går för långt så att det helt och fullt går över i att till varje pris prestera för att vara andra till lags på ett sätt som gör att jag fullständigt glömmer mig själv och omtanken om mina behov.

Balans är viktigt i många fler aspekter. Nu vill jag skriva om balans mellan två helt olika typer av personligheter. I många situationer har det blivit klart för mig att jag har två sidor av mig själv som jag inte riktigt har fått ihop och det har försvårat för mig att välja väg. Å ena sidan är jag målmedveten, driven, styrande, kontrollerande, analyserande och vill basera mina beslut på bevisat faktaunderlag. Det är juristen i mig. Å andra sidan är jag varm, omtänksam, känslig, inkännande, vill hjälpa och basera mina beslut utifrån mitt inre; min själ. Det är ängeln i mig. Dessa båda sidor har gjort att jag känt mig vilsen, fast, udda och mycket splittrad. Inte minst har ängeln i mig känt sig utanför i advokat- och domarvärlden och juristen i mig känt sig utanför under retreat och meditationskvällar.

Naturligtvis finns det ingen motsättning mellan de båda sidorna, men det är så jag har känt. Känslor är inte alltid logiska.

Nu kan jag se – och med både hjärta och hjärna förstå – att båda sidor är lika viktiga och en oerhörd tillgång. En tillgång både för mig och för dem jag hjälper i mitt företag. Jag är stolt över båda mina sidor – juristen och ängeln – och jag tänker låta dem båda hjälpa mig framåt.

Tack Helena Omfors, detta inlägg tillägnas dig!

Låter du hela dig – alla delar – synas utåt och hjälpa dig framåt?