Låt dina mål förankras i hjärtat!

När vi i kroppen kan känna det mål eller den förändring som vi vill uppnå blir det tydligare, motivationen starkare och chansen till framgång större!

En av mina grundläggande visioner är att känna en konstant inre glädje (ja, så ofta det går i alla fall). Efter flera insikter vet jag intellektuellt sett att jag då behöver släppa behovet av kontroll och prestation.

Men, kontroll och prestation har varit en så stor del av mitt liv att de har blivit till vanor som det har varit svårt att släppa taget om.

Jag vet att jag istället för att fokusera på att få bort prestation- och kontrollbehov, ska fokusera på att få in mer glädje och tillit och jag har försökt så gott jag kan.

I helgen blev det tydligt för mig att en del av mig vill ha kontroll och att en annan del av mig vill släppa taget och bara flyta med. Det blev också tydligt att båda delarna behövs. Att kontrollen – i rimlig omfattning och i vissa aspekter – kan vara ett stöd för kreativitet, glädjen och tilliten; istället för att helt ta över och stänga inne det. Jag kunde känna i kroppen hur befriande det känns att släppa taget. Jag kunde känna hur hjärtat växte och att glädjen tog plats.

Jag förstod att jag låtit min vision om glädje gå ner från tankarna i huvudet till att bli en känsla i kroppen och förankras där. Jag känner att det är betydelsefullt och att stora förändringar är på gång.

Kan du känna, se, höra och uppleva de mål som du har?