Sanna Steg

- En blogg om att leda sig själv och att våga vara sann!

Glädje!

Plötsligt inser jag att glädje inte bara är en känsla jag söker, utan även är ett verktyg för hur jag ska uppnå det jag vill!

Mina största utmaningar har länge varit att jag inte vet vad jag vill, att jag så gärna vill prestera för andra att jag glömt bort mig själv och att känner mig stressad. Hela tiden utvecklas jag och jag blir starkare och starkare och kommer längre och längre ifrån mina utmaningar.

Glädjen har fått ta alltmer plats i mitt liv och blivit allt viktigare.

När jag sitter och funderar över mina mål för 2018 inser jag plötsligt att glädjen står i centrum och att den knyter ihop allt det jag söker och det jag behöver för att nå dit jag vill.

Jag väljer tjänster att erbjuda utifrån det som ger mig glädje. Då kan jag arbeta med glädje. Jag lägger enbart fokus på de uppdrag och samarbeten jag vill ha, de som skulle ge mig glädje. Då får jag det som ger mig glädje. Jag gör mer av det jag tycker om och mindre av det jag inte tycker om. Då får jag mer glädje i livet. Jag gör mina val utifrån vad som ger mig glädje. Då slipper jag köra över mig själv p.g.a. prestationsbehov och att vara andra till lags. När jag gör det jag gör med glädje utstrålar jag energi och har lättare att attrahera kunder och samarbetspartners. Jag får lättare de medel jag behöver. Jag vet att glädjen skapas i nuet. När jag lever i nuet minskas stressen.

Jag har hittat vägen till det liv jag vill leva. Vägen går genom glädjen!

Vad ger dig glädje? Hur får du mer av det?

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2021 Sanna Steg

Tema av Anders Norén